Dorpersdreef

Page park, Den Haag Zuidwest

Den Haag Zuidwest kampt met problemen. Ondanks de rust en de ruimte verlaten veel mensen de wijk. Vooral het ontbreken van passende woningen verdrijft hen. Het ontwerp combineert het toevoegen van grote woningen met het versterken van de aanwezige stedelijke kwaliteiten van de wijk. Architect Dudok, de stedebouwkundig ontwerper van Zuidwest, stond een open en rustige woonwijk voor ogen. De eerste decennia na de realisatie was de wijk geliefd bij een grote groep middenklassers. In de jaren tachtig raakte de wijk in verval. De eens zo populaire woningen voldeden niet langer en veel mensen trokken weg. Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken zijn eigentijdse woningen nodig. Ondanks de achteruitgang bleven de kwaliteiten van de wijk herkenbaar. De grote open ruimten, het vele groen en het transparante karakter worden nog steeds geroemd. Het ontwerp verbetert vooral de stedelijke transparantie van de locatie. Het nieuwe plan kent met zijn doorsnijdingen een open structuur. Het gevolg is een verbeterde relatie van de locatie met zijn omgeving. Om het ontwerp als eenheid te benadrukken loopt als verbindend element een continue donkere, natuurleien gevelband rondom het bouwblok. Houten puien met wisselende invullingen reageren op de verschillende zijden van het complex en drukken de individualiteit van de bewoners uit. Met individualiteit wordt een belangrijk woningkenmerk
aangestipt. Om nieuwe bewoners te interesseren voor een woning in Zuidwest dienen deze woningen zich te onderscheiden van het gangbare aanbod. De woningopzet is gericht op individuele keuzemogelijkheden zoals de combinaties
van wonen en werken .

Versterking continue ruimten

Den Haag Zuidwest kenmerkt zich door continue groen ruimten. De stedelijke opzet van het plan is gebaseerd op het verbinden van de omliggende open ruimten.

Materiaalconcept

In het materiaalconcept komt de tegenstelling tussen collectiviteit en individualiteit tot uiting. Een lange doorlopende band van donkere leisteen verbindt alle zijden van het complex. Houten puien, met wisselende invullingen van hout en glas, reageren op de sterk verschillende zijden van het complex en drukken de individuele verschillen van de bewoners uit.

Schematische weergave

Opdrachtgever:

Architecten:

Aannemer:

Aantal:

Ontwerp:

Realisatie:

BAM NBM vastgoed

Arconiko architecten

BAM

38 woningen

1999

2000-2002

Downloads:

presentatie

Deel uw mening