Intens Amersfoort

Reclamebureau, Amersfoort Kantoorpatio op opgespoten zandvlakte

Calveen is een van de vele Nederlandse industrieterreinen vol met onpersoonlijke solitaire industriegebouwen: een opgespoten zandvlakte wordt in partjes uitgegeven en zonder kennis van de overige ontwerpen wordt een plan verwacht. Het is lastig om als ontwerper hiervoor een zinnige bijdrage te leveren zonder dat dit verwordt tot nietszeggendheid of hol effectbejag. Vooral vanwege de goede ligging koos de opdrachtgever voor de locatie: nabij de snelwegen en goed zichtbaar vanaf de Ringweg. Het bedrijf bestaat uit drie onafhankelijk opererende divisies. Elke divisie wenste een eigen werkvloer. In het gebouw zijn ze in een split-level gegroepeerd rondom een omsloten buitenruimte. Deze buitenruimte is het werkelijke hart van
het bedrijf. Alle ruimten kijken erop uit en alle bewegingen lopen erlangs of erdoorheen. Afgescheiden van zijn omgeving is de patio een verscholen rustoord.
Deze patio is ook een vernuftige oplossing voor de vluchteisen. Doordat alle ruimten erop uitkomen, is zij de perfecte schakel in het vluchtwegensysteem. Investeringen die normaal nodig zijn voor noodontsluitingen worden nu
benut voor extra buitenruimte. De projectaanpak voor industrieterreinen als Calveen leidt meestal in twee richtingen: of onverschilligheid of vormlust.
In het eerste geval ontstaan onpersoonlijke dozen, in het tweede onsamenhangende vormpjes. Voor het gebouw van Intens kiezen wij voor een ontwerpmethode die zich concentreert op het programma en de ruimtelijke interne kwaliteiten en van daaruit het exterieur bepaalt. Dit leidt noch tot onverschilligheid noch tot vormlust, maar een gebouw dat een uitdrukking is van de inhoudelijke ideeën.

Close-up gevel

Foto interieur

Schema’s

1 beweging

2 oriëntatie

3 vluchtwegen

Spel van de schaduwlijnen op de patio

Opdrachtgever:

Architecten:

Aannemer:

Constructeur:

Ontwerp:

Realisatie:

Intens Reclame en Marketing

Arconiko architecten

Heijmerink Bouw Utrecht BV

Goudstikker de Vries / ACN BV

1997

1998

Downloads:

presentatie

Deel uw mening