Roeivereniging De Delftsche Sport

Roeivereniging De Delftsche Sport (DDS) heeft een bijzondere huisvesting aan de Schie. Een oude 16de eeuwse waltoren, in 1915 door meestervervalser Han van Meegeren uitgebouwd tot een volwaardige roeiaccommodatie met een botenopslag op waterniveau en een clubgebouw op straatniveau.
In de afgelopen decennia is de roeivereniging sterk gegroeid. In plaats van de oorspronkelijke 30 leden heeft de vereniging nu bijna 300 leden. Het clubgebouw was daardoor te krap en dringend aan herstel toe. Bovendien was de indeling verre van optimaal waardoor het bijzondere monumentale karakter onvoldoende werd benut.
Van Meegeren, destijds bouwkundestudent in Delft, koos in 1915 voor een ambigue aanpak: een historische interpretatie van een roeiclubgebouw combineerde hij met een zeer moderne botenloods van gewapend beton. Het gehele gebouw wekt de schijn dat het clubgebouw onderdeel vormt van een 16de eeuwse complex. In werkelijkheid behoort alleen het onderste deel van de toren tot de 16de eeuwse vestingswerken.

Het ontwerp

In ons ontwerp restaureren we het oude gebouw uit 1915 en plaatsen een nieuwe vleugel in het naastgelegen talud. In het oude gebouw komen de clubruimten zoals bar, bestuurskamer en commissiekamers. De natte ruimten zoals de kleedkamers en de douches verhuizen naar de nieuwe vleugel.
Normaal ontstaat bij het rigoureus naast elkaar plaatsen van oud en nieuw een breuk tussen de twee gebouwdelen. Meestal wordt zo’n breuk beargumenteerd met ‘de eerlijkheid van het tonen van de geschiedkundige ontwikkeling.’ of ‘het zichtbaar maken van de vooruitgang’
Bij DDS ontstaat tussen de twee delen een vanzelfsprekende eenheid, ondanks de tegenstelling in materialisering, door het benutten van het grafische spel van doorlopende lijnen: het watervlak, de horizontale lijnen van de steigers, de kade, de muurvlakken en de horizontale natuurstenen band.
Ruimtelijk worden de delen verbonden door een ‘tussen’ruimte. Deze tussenruimte verbindt buiten en binnen, oud en nieuw, boven en beneden, straat en water, kleedkamers en boten. Met zijn transparantie versterkt deze entreeruimte de relatie met de stad, nog versterkt door het nieuwe terras op het dak van de nieuwbouwvleugel.

1 Kleedkamers

2 Douches

3 Tussenruimte, trap

4 Bestaande botenloods

5 Torenkamer

6 Middeleeuwse gang, niet in gebruik

7 Toegang tot nieuwe botenloods

8 Botensteiger

9 Water, de Schie

Opdrachtgever:

Architecten:

Aannemer:

Constructeur:

Ontwerp:

Realisatie:

De Delftsche Sport DDS, Delt

Frido van Nieuwamerongen, Jan Koelink

van Hoogvest restauratie, Woerden

Pieters Bouwtechniek, Delft

2002-2003

2005-2006

Downloads:

presentatie

Deel uw mening