Stephanusschool, Nul-op-de-Meter Schoolrenovatie: Duurzame scholen voor optimaal onderwijs

Duurzame schoolrenovatie voor de school van morgen

In Nederland zijn veel scholen die na de tweede wereldoorlog zijn gebouwd, nog prima functioneren maar wel een resolute opknapbeurt nodig hebben. De Energiesprong, een initiatief van de overheid, wil deze scholen grootschalig aanpakken en omturnen tot aantrekkelijke, gezonde en duurzame scholen volgens het Nul op de Meter concept. Nul op de Meter betekent dat de school aan het hele jaar bekeken geen energie verbruikt.

Scholenbouwkracht 7 pakt deze uitdaging aan

Energiesprong heeft de markt uitgedaagd deze uitdaging aan te gaan.  Arconiko is samen met IBB Kondor een combinatie gestart, Scholenbouwkracht 7.  Dit consortium wil de ambities realiseren in vier weken zodat de hele  verbouwing in één vakantieperiode gerealiseerd kan worden.  Een minutieuze operatie die tot in de puntjes voorbereid moet worden.

  1. Pv panelen
  2. Dakisolatie
  3. Prefab toiletunits
  4. Nieuwe isolerende kopgevels
  5. Nieuwe isolerende gevelpuien met ingebouwde verwarming en ventilatie unit
  6. Prefab isolerende gevels

De school wordt tot haar casco gedemonteerd en vervolgens afgewerkt met nieuwe prefab onderdelen. Alles wordt minutieus voorbereid zodat op de bouwplaats geen tijd verloren gaat.

Duurzaamheid gaat verder dan energiebesparing

Vaak wordt duurzaamheid beperkt tot energiezuinigheid. Dit is voor ons te beperkt. Een duurzame oplossing zoekt naar een balans met de aarde. Aandacht voor het hergebruik van materialen, toepassen van schone materialen en een verantwoord waterverbruik behoren ook bij een verantwoorde aanpak.

Plattegrond Stephanus
Nieuwe plattegrond Stephanusschool Rotterdam met onderwijsmogelijkheden in en buiten de lokalen

Duurzaamheid is belangrijk maar goed onderwijs blijft de kern

Scholenbouwkracht 7 beseft dat scholen uiteindelijk vooral geïnteresseerd zijn in een goed onderwijsomgeving. Wij steken daarom veel tijd in om samen met de school te zoeken naar de ideale leeromgeving. Veel naoorlogse scholen zijn ruimte, lichte ruimten. Deze kwaliteiten willen wij behouden en aanvullen met een school die geheel is afgestemd op hedendaagse onderwijsmethoden waar minder vaak van lokalen gebruik gebruikt  wordt en meer van ruimten voor onderwijs in kleine groepen.

Links: Ruime lokalen met daglicht van twee zijden.
Rechts: Met speciaal ontworpen meubels wordt elke plek optimaal benut voor onderwijs.

Deel uw mening