Bildungscampus Hbf Wenen

DE CAMPUS ALS LEERSTAD

De nieuwe Bildungscampus Hbf in Wenen is als een stad waar iedereen zijn eigen weg kan vinden. Voor de allerjongsten is de stad nog klein: voor hen bevindt de veilige woonkamer zich in de gemeenschappelijke ruimte van de kleuterschool. Zodra ze groeien groeit de stad met hen mee en kunnen ze de “straat” op. Hier komen ze in contact met andere jongens en meisjes. Dit wekt hun nieuwsgierigheid en stimuleert hen om op onderzoek uit te gaan naar andere delen van de school met nieuwe groepen spelende kinderen. Hoe ouder het kind, des te beter het zijn stad kent en des te groter zijn bewegingsruimte binnen de schoolcampus.

Het gebouw reageert duidelijk op de stedelijke context en het masterplan voor het gebied. Aan de zuid- en oostkant vormt het gebouw een wand die zich meet aan de aangrenzende gebouwen van de bestaande stad. Aan de andere kant omsluit het gebouw een binnengebied dat aansluiting zoekt met het nieuwe park ten westen van het terrein.
De verbinding met het park is een belangrijk onderwerp van de Groene Leerstad. Het uitgestrekte park slingert door tot over het daklandschap van het schoolgebouw en dringt als groene zone door tot diep in het gebouw. Deze “groene straat” is het atrium van het gebouw waaraan alle clusters van de scholengemeenschap grenzen. Planten en bomen sieren het atrium en zorgen voor een goede luchtkwaliteit en een verlaging van het energieverbruik.

De Bildingscampus biedt kinderen van 0 tot 14 jaar een gevarieerde schoolomgeving, waarin leren en vrije tijd elkaar afwisselen in een groene omgeving. De klaslokalen zijn gericht op het noorden om de zomerse hitte tegen te gaan en hebben uitzicht op het park. Alle lokalen hebben volledig te openen puien, waardoor op een natuurlijke wijze het binnenklimaat te reguleren is. De school is opgedeeld in verschillende clusters, elk met een gemeenschappelijk “marktplein” als centrale ontmoetingsplek. Alle educatieve faciliteiten binnen een cluster zijn gegroepeerd rondom zo’n plein. Een cluster heeft ook directe toegang tot een eigen terras dat dienst doet als studie- of ontspanningsruimte. Via deze logia’s dringt het daglicht tot diep in de school.

Naast ontspanning en verhoogde concentratie, brengt de Groene Leerstad de Weense kinderen ook dichter bij een fundamenteel natuurbewustzijn. Kruidentuintjes bij de marktpleinen, een moestuin op het dak en een doorlopende goot – die het regenwater van het dak via het schoolplein tot in een vijver laat stromen – brengen de kinderen in direct contact met natuurlijke elementen. Het stimuleert de kinderen in het verantwoord leren omgaan met de natuur.

Foto’s maquette

Situatie

Plattegronden

Ventilatie/verwarming principe

Langsdoorsnede

Deel uw mening