Predikaat ‘bekwaam’

september 2016 – Arconiko architecten is samen met IBB Kondor en Aveco de Bondt een samenwerking aangegaan onder de naam ‘Scholenbouwkracht 7’. Het consortium heeft voor de Energiesprong een renovatie-concept ontwikkeld om bestaande schoolgebouwen energie neutraal te maken. Het concept is toegepast bij de Stefanusschool in Rotterdam. Lees hieronder het nieuwsbericht dat de Energiesprong nav de presentaties publiceerde.

 

Nieuwsbericht Energiesprong – 19 juli 2016

Koplopers onderworpen aan de ultieme test

Jury reikt predikaat ‘bekwaam’ uit aan vier partijen

Terwijl in de buitenwereld de zomervakantie bijna begint en kinderen in hun pauze spelen in een voorzichtig zonnetje, is het voor vier bouwconsortia vandaag erop of eronder in de aula van basisschool De Springplank aan de Robert Scottstraat in Amsterdam. Vandaag wordt de proeve van bekwaamheid afgenomen en oordeelt een jury van kenners over de proposities van de consortia voor een School vol Energie.

Onder het toeziend oog van wat nieuwsgierige gezichtjes voor de ramen die het maar wat interessant vinden dat die grote mensen in hun school vergaderen, trapt Atto Harsta de bijeenkomst af door iedereen welkom te heten, even terug te blikken op het traject en nog eens te belichten wat Energiesprong van de consortia vraagt. Dat is niet niks, Koploper zijn kost energie, tijd en aandacht en de inzet van de consortia wordt in grote mate gewaardeerd. Na het voorstellen van de jury en uitleg over het proces is de vloer voor het eerste consortium: Scholenbouwkracht 7.

Duurzame school voor jeugd met toekomst

Het is al snel duidelijk: Scholenbouwkracht 7 ziet duurzaamheid als integraal concept. Niet alleen het energetische deel komt, uiteraard uitgebreid, aan bod. Bio-based materialen, efficiëntere schoonmaak, minimalisering van afval en een lespakket voor de kinderen van de school maken het verhaal compleet. Het consortium komt met twee varianten van een standaard-aanpak, variant 1 houdt de lokalen intact en zet de centrale ruimtes in als multifunctioneel inzetbaar. In de tweede variant zien we juist de lokalen met uitgebreidere mogelijkheden. Het lespakket voor de kinderen moet hen meenemen in wat er gebeurt met de school, waarom hun school dit doet en hoe zij ervan profiteren en mee kunnen helpen

Van H’tjes naar compacte, multinzetbare doos

Gedeeltelijke nieuwbouw lijkt volgens Het Schoolvoorbeeld de beste oplossing. En dat is vrij eenvoudig te verklaren. De school bestaat als het ware uit twee geschakelde H volumes en heeft daardoor een enorm geveloppervlak (Isoperimetrisch quotiënt van 0,12 ter vergelijk die van de bol = 1,0). Maak er een compacter, rechthoekige doos van en niet alleen de gevel wordt enorm verkleind, door het verdwijnen van hoekjes verbetert het overzicht en de sociale veiligheid neemt toe. Met keuzes voor prefab elementen en een centrale installatie minimaliseren ze de overlast voor de school. In het ontwerp krijgt de gevel nog een extra functie mee: speeltoestel. Door leuke, slimme objecten in de gevel te verwerken, krijgen de kinderen ook nog eens extra speelgelegenheid.

School ontwerpen met de kinderen

De dames en heren van BIBA starten het traject door de school vanaf de tekentafel te betrekken. Samen met het schoolbestuur, leerkrachten, ouders en kinderen de school opbouwen, hier kan het ontwerp alleen maar beter van worden. Ze gaan uit van de kracht van het bestaande gebouw: zelfde school, nieuwe uitstraling. Frisse puien, nieuwe entree en meer zichtlijnen zodat het overzicht verbetert. Het consortium besteedt veel aandacht aan de relatie met het schoolbestuur, vertrouwen opbouwen en in gezamenlijkheid iets neerzetten is de spil van het concept.

Co-creatie is key

Het is een belabberde situatie waarin onze kinderen hun onderwijs moeten genieten, maar het biedt veel kansen. RR Next trapt af in niet mis te verstane woorden. Als OEM-er is RR Next een tussenpersoon die lokaal de vraag en aanbod bij elkaar brengt en in samenwerking met een staalfabriek kant-en-klare geveldelen aanlevert met alle technische installaties erin verwerkt. Gecertificeerde lokale aannemers verzorgen daarmee de renovatie. Tel daarbij op dat in alle fasen de co-creatie met eindgebruikers, omwonenden en andere stakeholders gezocht wordt en het plan is volgens RR Next compleet. De inzet is onze volgende generatie, die moet er beter van worden.

Uitslag

Kritisch, open, eerlijk, professioneel en doordacht. Vandaag stond in het teken van het goede gesprek. En dat is wat past bij een proeve van bekwaamheid. Met marktpartijen die zo vol verve proposities ontwikkelen voor die enorme hoeveelheid te renoveren scholen in Nederland, komt de droom van Energiesprong heel dichtbij de daadwerkelijke vervulling. Alle partijen hebben de proef doorstaan en gaan verder in het proces. In september starten de daadwerkelijke aanbestedingen en met de aanwijzingen van de jury kunnen alle partijen daar ongetwijfeld een complete propositie neerleggen binnen de School vol Energie randvoorwaarden. Wat zeker is, is dat in deze Amsterdamse school tussen de voetballende jochies weer een grote stap is gezet richting duurzame, gezonde schoolomgevingen voor onze jeugd. En deze keer zonder energierekening zodat dat geld aan hen kan worden besteed.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewaren

Bewaren

Deel uw mening