Bouwen zonder vergunningaanvraag, dat kan nu in Rotterdam met Arconiko architecten

25 februari 2021Om de bouw te versnellen geeft de gemeente Rotterdam de mogelijkheid bouwprojecten uit te voeren zonder vergunningaanvraag. Dit kan met een architect die het programma Architect aan Zet heeft gevolgd. Frido van Nieuwamerongen van Arconiko rondde dit programma afgelopen week af. Voordeel is dat een project sneller verloopt en dat er geen legeskosten betaald behoeven te worden.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of heeft u bouwplannen die passen binnen Architect aan Zet (kijk bij meer over Architect aan Zet) neem dan contact op met Frido per mail, frido@arconiko.nl, of telefoon, 06 24 25 83 36.

Architect aan Zet werkt momenteel alleen nog maar in Rotterdam, later volgen wellicht andere steden.

Waarom Architect aan Zet?

In Rotterdam moeten veel woningen gebouwd en verbouwd worden. Om ervoor te zorgen dat dit goed gebeurt doen marktpartijen aan kwaliteitszorg. Daarnaast moet ook een vergunning bij de gemeente worden aangevraagd. Dat is een dubbele toetsing en vaak vertraagt dit de bouw. De gemeente wil nu de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van projecten met weinig ruimtelijke en bouwtechnische risico’s direct bij de gecertificeerde architect leggen. Wanneer u gebruik maakt van een gecertificeerde architect, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen en ook geen leges (kosten) te betalen. Hiervoor heeft de gemeente toestemming gekregen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op basis van de Crisis- en herstelwet.

Om welke bouwprojecten gaat het?

Het gaat om bouwprojecten die passen binnen het bestemmingsplan én die een laag ruimtelijk en bouwtechnisch risicoprofiel hebben zoals:

  • Een of twee ééngezinswoning(en). Dat kunnen bijvoorbeeld twee vrijstaande woningen naast elkaar zijn, een of twee rijtjeswoningen naast elkaar of één twee-onder-een-kap woning.Dat kan nieuwbouw of renovatie zijn. Ook klushuizen en tiny houses vallen hier onder
  • Een op de grond staand bijbehorend bouwwerk, mits niet hoger dan 10 meter. Bijvoorbeeld een aanbouw, een serre, een tuinhuis of een atelier
  • Voor mantelzorgwoningen gelden aparte, landelijke regels. U vindt deze regels op rijksoverheid.nl
  • Een dakopbouw op een eengezinswoning waarbij geen extra woningen worden gerealiseerd
  • Een dakterras op een eengezinswoning
  • Een dakkapel op een eengezinswoning.

Staat uw wens er niet bij? Neem dan contact op met de gemeente via architectaanzet@rotterdam.nl.

Let op: Past het bouwproject niet binnen het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u eerst proberen een omgevingsvergunning voor ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ aan te vragen en vervolgens over te gaan op ‘Architect aan Zet’. Kijk op de pagina Bebouwingscommissie voor meer informatie over afwijken van het bestemmingsplan. Ook wanneer de bestemming van het pand wijzigt door de verbouwing, moet u hiervoor apart een vergunning aanvragen. U leest hier meer over op de pagina Zelftoets.

Hoe werkt het

U wilt een huis (ver)bouwen of een bouwwerk plaatsen. Op deze kaart ziet u of uw locatie in het groene gebied ligt en dus in aanmerking komt voor Architect aan Zet. U kiest een gecertificeerde architect uit de lijst. Wanneer u heeft besloten dat deze architect de opdracht gaat uitvoeren, meldt de architect de bouwactiviteit aan voor Architect aan Zet. Dit kan via de daarvoor pagina Melding Architect aan Zet. U hoeft geen leges (kosten) te betalen. De gecertificeerde architect krijgt de volledige opdracht. Dat betekent voor de gehele looptijd van het project: van planvorming tot en met de eindoplevering en dus het eindresultaat.

Bron:  Website gemeente Rotterdam, Architect aan Zet.

Deel uw mening