Berichten laden...
 • De Zelfbewuste School – deel 2 – Ruimtelijke modellen

  Ruimtelijke modellen voor een zelfbewust beroepsonderwijs Dit onderzoek richt zich op methoden om schoolomgevingen te ontwerpen die bijdragen aan de zelfbewustheid van studenten en docenten. In deel 1 zijn zes scholen beschreven die volgens een eigen strategie erin slagen een positief effect te hebben op hun studenten en docenten en de studenten te ondersteunen om…
 • De Zelfbewuste School – deel 1 – Ruimtelijke strategieën

  Ruimtelijke Strategieën voor een zelfbewust beroepsonderwijs Het beroeponderwijs is essentieel voor de Nederlandse samenleving, zo heeft de crisis in de periode 2008-2016 geleerd. Je zou verwachten dat het beroepsondewijs dan ook aanzien heeft. Dit is helaas niet zo. Het wordt nog steeds als minder beschouwd dan het wetenschappelijke onderwijs. Er wordt veel onderzoek gedaan naar…
 • Cradle to Cradle

  Een positieve kijk op duurzaamheid Duurzaamheid heeft een positieve benadering nodig. De aandacht moet niet langer gericht zijn op  de verstokte zwartkijkers die team oproepen te minderen anders dreigen er rampen. Positieve visies moet meer de aandacht krijgen. Visies  die een verhoging van de leefkwaliteit koppelt aan een effectieve afstemming van onze handelen op de…
 • Ads & architects

  Ads & Architecture tentoonstelling NAi De rol van de architecten verandert de laatste jaren. Zij zoeken steeds nadrukkelijker naar een herkenbaar imago. Mocht tot in de jaren tachtig de architect in Nederland geen reclame maken, nu voeren architecten een zeer bewust mediabeleid. De reclamewereld is een goede graadmeter voor deze ontwikkeling. Arconiko architecten is al…
 • Digitaal vakmanschap

  Scarpabotics –van EPS tot trap   Een aantal zaken lagen ten grondslag aan ons uiteindelijke ontwerp. Allereerst moest het een element worden dat ook daadwerkelijk nuttig ingezet kan worden in de bouw. Na enig brainstormen kwam al snel de optie van een trap naar voren en dat idee is nooit meer losgelaten. Het tweede uitgangspunt…
 • 3D Beton printen

  Casus. Arconiko architecten deed mee aan een onderzoeksproject, geinitieerd door Booosting en de TU/eindhoven. Architecten en producenten werden 3 middagen bij elkaar gezet om een visie en een ontwerp neer te zetten wat er in de Nederlandse bouwwereld als eerst geprint moet gaan worden als de beton printer zijn intrede gaat doen. Printer. De betonprinter…
 • Lucasschool

  De Grote Schoolverbouwing

  Schoolgebouwen gaan lang mee. Het onderhoud is goed geregeld maar aanpassingen gebeuren vaak ad-hoc waardoor schoolgebouwen langzaamaan dichtslibben. Omdat onderwijs verandert, en nieuwbouw niet altijd mogelijk is, moeten schoolgebouwen structureel verbeterd worden om ze passend te maken voor nieuwe onderwijsideeën. De meerwaarde van schooltransformaties in het basisonderwijs De Grote Schoolverbouwing toont aan dat er met…